Открит урок по история

През миналата седмица в ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ бе проведен открит урок по история и цивилизации в 8 а клас. Урокът, който г-жа Паулина Цветкова изнесе, бе изцяло базиран на възможностите на образователната платформа Mozabook и представи по един увлекателен и интересен за учениците начин темата за английските колонии в Северна Америка.