ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК  |  ВХОД В TEAMS

Добре дошли

ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“

Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина разполага с модерна база за теоретично и практическо обучение – 4 компютърни зали, мултимедийни кабинети по общообразователна подготовка, кабинети по трактори и автомобили и селскостопански машини, учебни работилници и лаборатории, нова техника за специалност „механизация на селското стопанство“, учебна техника за обучение на водачи категория B, Твк, Твк-З, Ткт. За обучението на възпитаниците се грижат 31 висококвалифицирани учители.

ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ обучава ученици по специалностите: „Механизация на селското стопанство”, „Икономика и мениджмънт”, „Машини и системи с цифрово програмно управление  (ЦПУ)“, „Икономист – земеделско стопанство“, „Компютърна техника и технологии“, „Икономическа информатика“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“.

Трудно е да се представи накратко историята на едно училище на достолепните 95 години. Тези 95 години са повод за гордост и радост, показват създаденото и опита на многото хора, работили в Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“. Образованието днес се опира на традициите, но в него вече се прилагат съвременните технологии и интерактивни методи. По извървения път досега ПАГ „Н. Й. Вапцаров” е събрала опит, зрелост и спомени, които са изградили стабилен мост във времето. По този мост са преминали хиляди ученици. В ПАГ „Н. Й. Вапцаров” учениците придобиват диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. За изминалите 95 години сме доказали, че сме училище което винаги се стреми да е в крак с времето. Ние научихме нашите ученици, че знанието е привилегия, защото знаещият човек е по – умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

ПАГ „Н. Й. Вапцаров” се гордее със своите възпитаници, които с постиженията си, укрепват и задълбочават авторитета на гимназията. Училището работи по няколко проекта:

Проект „Ученически практики“, който дава възможност учениците да работят в реална работна среда и да получат допълнителни професионални умения.

Проект „Ученически практики – 2“, който дава възможност учениците да работят в реална работна среда и да получат допълнителни професионални умения.

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Иновации в действие“

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

НП „Oтново заедно“

 От 2017 г. училището е санирано и извършен цялостен ремонт, обновена е материално-техническата база в корпус теория и корпус практика.

От 2020 г. в училището функционира високотехнологичен СТЕМ център.

Колективът на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ е уверен, че бъдещето ще донесе успех на училището и неговите ученици. 

 

ФИЛМ 100 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНА АГРОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГР. БЯЛА СЛАТИНА