16 ноември – Международен ден на толерантността

НИЕ СМЕ ТОЛЕРАНТНИ

Учениците на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ казаха „НИЕ СМЕ ТОЛЕРАНТНИ“, защото се уважаваме, съгласяваме се с чуждото мнение, учтиви сме, изслушваме се, справедливи сме и приемаме човек такъв, какъвто е, без значение от каква нация и вяра е, как изглежда, каква култура и традиции има. Председателят на Ученическия съвет в училище Деница Пламенова от 11 а клас представи изработено от нея послание за деня, Анита Илиева от 10 а клас бе изработила табло, а Елена Пешева от 10 б клас изработи презентация, която бе показвана на втория етаж.Всички се обединиха около посланието: „Да бъдем толерантни не само днес!“.