Проект „Ученически практики“, който дава възможност учениците да работят в реална работна среда и да получат допълнителни професионални умения.