Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

ПАГ Н.Й.Вапцаров участва в проекта с 9 групи. Учениците включени в проекта имат възможност да работят в реална работна среда и да получат допълнителни професионални умения.

 1. Група с наблюдаващ учител Николай Петков
 2. Група с наблюдаващ учител Александър Бонев
 3. Група с наблюдаващ учител Галина Иванова
 4. Група с наблюдаващ учител Мариана Бонева
 5. Група с наблюдаващ учител Филиз Маздрашка
 6. Група с наблюдаващ учител Венцислав Нецов
 7. Група с наблюдаващ учител Бистра Борисова
 8. Група с наблюдаващ учител Петко Петков
 9. Група с наблюдаващ учител Борислав Борисов
 10. Група с наблюдаващ учител Aнгел Докторовски
 11. Група с наблюдаващ учител Христина Николова