УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

8а клас – „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

8б клас – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

8в клас – „СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА“

8в клас – „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

8г клас – „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“

9а клас – „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

9б клас – „СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА“

9в клас – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

9в клас – „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

9г клас – „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“

10а клас – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“

10а клас – „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

10б клас – „СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА“

10б клас – „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ“

10в клас – „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“

11а клас – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“

11а клас – „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

11б клас – „СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА“

11б клас – „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ“

11в клас – „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“

12а клас – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“

12а клас – „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

12б клас – „СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА“

12б клас – „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ“

12в клас – „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“