УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

8а клас – „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“

8а клас – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

8б клас – „МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ“

8б клас – „ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“

8в клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

9а клас – „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“

9a клас – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

9б клас – „МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ“

9б клас – „ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“

9в клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

10а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

10б клас – „МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ“

10б клас – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

10в клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

11а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

11б клас – „МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ“

11в клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

11г клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

12а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

12б клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

12в клас – „СЕЛСКО СТИОАНСТВО“

12г клас – „ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ“

12г клас – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“