УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

8а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

8б клас – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

8б клас – „МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ“

8в клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

9а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

9б клас – „МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ“

9в клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

9г клас – „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“

10а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

10б клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

10в клас – „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“

10г клас – „ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ“

10г клас – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

11а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

11б клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

11в клас – „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“

12а клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

12б клас – „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“

12б клас – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

12в клас – „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“

12г клас – „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“