УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ВОДЕН ПАРЛАМЕНТ

24.11-26.11.2023 г. – Парламентарна сесия на Младежки воден парламент (МВП), гр. Гълъбово! В нея участва Никол Николаева – президент на МВП, ученичка в 12 клас, ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“, Бяла Слатина и нейния ръководител Камелия Пенчева – старши учител по химия и физика. Старт на проекта „Остави своя отпечатък. Засади дърво“ EUTEENS4GREEN, спечелен от младежкото ръководство по грантова схема на ЕС. Страхотна позитивна енергия на над 60 деца, младежи, учители от еко клубовете от цялата страна и две училища от Гълъбово! Засадихме над 180 дръвчета в парка на Младежки дом! Дърветата са от видовете червен дъб, бреза и хималайски кедър. Благодарим за отличното партньорство и подкрепа на Община Гълъбово! Дейността на МВП се финансира и методически подпомага от МОСВ и Басейновите дирекции в страната.