Проект „Твоят час“. В него са включени дейности в клубове и секции по интереси и за допълнителна работа по български език и математика за ученици с обучителни трудности.