Специалности обучавани в ПАГ

 

Икономика и мениджмънт

Механизация на селското стопанство

Машини и системи с цифрово програмно управление  (ЦПУ)

Компютърна техника и технологии

Икономическа информатика

Спедиция, транспортна и складова логистика

Експлоатация на автомобилния транспорт