Прием 2022-2023 година

 

Наименование на професията

Балообразуващи предмети

 
 

първи предмет

втори предмет

 
 

Техник на селскостопанска техника

БЕЛ

Физика

 

Икономист-информатик

БЕЛ

Физика

 

Техник на компютърни системи

БЕЛ

Физика

 

Експлоатация на автомобилния транспорт

БЕЛ

Физика

 

Спедитор-логистик

БЕЛ

География

 

Заповед държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 г.

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас.

Прием на ученици в VII клас в ПАГ „Н.Й.Вапцаров“ за учебната 2021/2022 година.

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2022-2023 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Вид дейност

Срок

 1

Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05.07.-07.07.2022 г. вкл.

 2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2022 г. вкл.

 3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 13 – 15.07.2022 г. вкл.

 4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2022 г. вкл.

 5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 21 – 22.07.2022 г. вкл.

 6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 25.07.2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07.-27.07.2022 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 29.07.2022 г. вкл.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класирането

 01 – 02.08.2022 г. вкл.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03.08.2022 г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10.09.2022 г. вкл.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2022 г. вкл.