Прием 2023-2024 година

 

Наименование на професията

Балообразуващи предмети

 
 

първи предмет

втори предмет

 
 

Техник на селскостопанска техника

БЕЛ

Физика

 

Икономист-информатик

БЕЛ

Физика

 

Техник на компютърни системи

БЕЛ

Физика

 

Експлоатация на автомобилния транспорт

БЕЛ

Физика

 

Спедитор-логистик

БЕЛ

География

 

Заповед държавен план-прием за учебната 2023 – 2024 г.

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас.

Прием на ученици в VIII клас в ПАГ „Н.Й.Вапцаров“ за учебната 2023/2024 година.

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023-2024 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Работно време на комисията по прием за VIII клас  08:00 – 18:00 часа в ПАГ „Н.Й.Вапцаров“

Вид дейност

Срок

 1

Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 010 юли 2024 г. вкл.

 2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г. вкл.

 3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г. вкл.

 4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г. вкл.

 5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024 г. вкл.

 6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2024 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 29 юли 2024 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 30 юли 2024 г. вкл.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класирането

31 юли– 01 август 2024 г. вкл.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2024 г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,
до 11 септември 2024 г.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2024 г. вкл.