Самостоятелна форма

Правила самостоятелна форма на обучение

Подаване на заявления – ноемврийска сесия 2021

Заявление

График за провеждане на изпити – НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ – ФЕВРУАРСКА СЕСИЯ

Срок за подаване на заявления – ФЕВРУАРСКА СЕСИЯ

Срок за подаване на заявления – Юнска СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ – Юнска СЕСИЯ