Прием на ученици в VII клас в ПАГ „Н.Й.Вапцаров“ за учебната 2019/2020 година.