Професионална агротехническа гимназия участва в национална програма

„Заедно в изкуствата и в спорта“

Модул 1. Изкуства

Модул 2. Спорт