Патронен празник на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

Празнична програма

Патронен празник на Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров"

Публикувахте от ПАГ "Н. Й. Вапцаров" Бяла Слатина в Вторник, 27 ноември 2018 г.