За учебната 2022 / 2023 година в училището има 16 паралелки по следните специалности:

Икономика и мениджмънт

Механизация на селското стопанство

Машини и системи с цифрово програмно управление  (ЦПУ)

Компютърна техника и технологии

Икономическа информатика

Спедиция, транспортна и складова логистика

Експлоатация на автомобилния транспорт