За учебната 2023 / 2024 година в училището има 17 паралелки по следните специалности:

Механизация на селското стопанство

Компютърна техника и технологии

Икономическа информатика

Спедиция, транспортна и складова логистика

Експлоатация на автомобилния транспорт

Машини и системи с цифрово програмно управление  (ЦПУ)