ПАРАД НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ


Част от мероприятията по случай патронния празник!

Изложба на моделите по природни науки, изработени от учениците!
Химически опити, цвят, пушек, огън, топлина и доктор Божидар Стефанов, от ТУ София, завладяха учениците.
Химическите ни детективи откриха кои са замърсителите на реката.