Открит урок по химия

На 29.01.2024 г. бе проведен открит урок по химия за 8 клас на тема: „Значение и приложение на металите от II A и III A група и на техните съединения“. По време на часа, проведен от г-жа Камелия Пенчева и г-жа Галина Ангелова, бяха използвани разнообразни методи – интелектуални карти за трайност на знанията, визитка на химичен елемент, опит свързан със състава на костите. демонстрация на горене на магнезий – ярка бяла светлина и връзка с приложението му пиротехниката, за сигнални ракети и фотографски светкавици, работа в екип и демонстрация на работа на светодиод от ученик от 9 клас . Учениците бяха много активни и се справиха успешно със задачите, които им бяха поставени.