Министър Вълчев посети ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ Бяла Слатина

Сградите на 140 професионални гимназии трябва да бъдат обновени със средства от две оперативни програми, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Бяла Слатина.
Той посети ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ в Бяла Слатина, която е цялостно обновена по проект на общината в размер на 1,3 млн. лв. Проектът е изпълнен по оперативна програма „Региони в растеж“.

Министър Вълчев разгледа както ремонтираната сграда на гимназията, така и обновените спортен салон и площадка в училищния двор и автоработилница.

Красимир Вълчев каза, че се обръща специално внимание на специалностите в професионалните гимназии с висока добавена стойност, както и тези за които се очаква недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда и в които се обучават по-малко ученици.

Министърът на образованието и науката участва заедно с областния управител Малина Николова и кмета на Бяла Слатина Иво Цветков в работна среща с директори на училища и детски градини, социални партньори и кметове на населени места в общината.