Класни  ръководители  учебна

 2021-2022 година

 

VIII А

Моника Пеева

VIII Б 

Камелия Пенчева

VIII В

Ангел Докторовски

IX А   

Елисавета Даскалова

IX Б    

Галина Иванова

IX В    

Юлия Йотова

X А    

Паулина Цветкова

X Б    

Грета Горанова

X В    

Галя Петрова

XI А   

Райна Петкова

XI Б    

Йоана Николова

XI В   

Цветан Павлов

 XI Г   

Галина Ангелова

XII А  

Румен Хлебарски

XII Б  

Маргарита Попова

XII В  

Мирена Петрова

XII Г

Моника Пеева