Класни  ръководители  учебна

 2022-2023 година

 

VIII А

Румен Хлебарски

VIII Б 

Галина Ангелова

VIII В

Мариана Бонева

VIII Г

Мирена Петрова

IX А   

Моника Пеева

IX Б    

Камелия Пенчева

IX В    

Ангел Докторовски

X А    

Елисавета Даскалова

X Б    

Галина Иванова

X В    

Юлия Йотова

XI А   

Паулина Цветкова

XI Б    

Грета Горанова

XI В   

Галя Петрова

 XII А

РайнаПеткова

 XII Б

Йоана Николова

 XII В 

Цветан Павлов