Класни  ръководители  учебна

 2018-2019 година

 

VIII А  Райна Петкова

VIII Б  Йоана Николова

VIII В  Маргарита Георгиева

IX А    Галина Ангелова

IX Б     Румен Хлебарски

IX В     Маргарита Попова

IX Г     Мирена Петрова

X А      Моника Пеева

X Б      Александър Бонев

X В      инж. Филиз Маздрашка

X Г      Людмил Иванов

XI А    Марияна Бонева

XI Б     Цветанка Христова

XI В     Юлия Йотова

XII А   Елисавета Даскалова

XII Б   Камелия Пенчева

XII В   инж. Грета Горанова

XII Г    инж. Галина Иванова