Класни  ръководители  учебна

 2023-2024 година

 

VIII А

Цветан Павлов

VIII Б 

Маргарита Попова

VIII В

Ралица Иванова

VIII Г

Христина Николова

IX А   

Румен Хлебарски

IX Б    

Галина Ангелова

IX В    

Мариана Бонева

IX Г

Мирена Петрова

X А    

Моника Пеева

X Б    

Камелия Пенчева

X В    

Ангел Докторовски

XI А   

Елисавета Даскалова

XI Б    

Александър Бонев

XI В   

Емел Алиева

 XII А

Паулина Цветкова

 XII Б

Грета Горанова

 XII В 

Галя Петрова