Класни  ръководители  учебна

 2019-2020 година

 

VIII А  Паулина Цветкова

VIII Б  Грета Горанова

VIII В  Галя Петрова

IX А    Райна Петкова

IX Б     Йоана Николова

IX В     Цветан Павлов

X А     Галина Ангелова

X Б     Румен Хлебарски

X В     Маргарита Попова

X Г      Мирена Петрова

XI А    Моника Пеева

XI Б     Александър Бонев

XI В    инж. Филиз Маздрашка

 XI Г    Людмил Иванов

XII А   Марияна Бонева

XII Б   Маргарита Иванова

XII В   Юлия Йотова