ИЗВЪН ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПАГ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

  1. Тема на обучението: Формиране на умения за учене.
  2. Място на провеждане: с. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, хотел „Царска баня“.
  3. Период на провеждане: 30.06.2022 г. – 01.07.2022 г.
  4. Начален и краен час: На 30.06.2022 г. от 15:00 ч. до 18:30 ч. и на 01.07.2022 от 9:00 ч. до 17:00 ч.
  5. Наименование на обучителната организация: Тракийски университет, Стара Загора – Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.
  6. Брой на педагогическите специалисти изявили желание за участие в обучението: 28