Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

ПАГ Н.Й.Вапцаров участва в НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ с модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ .

Беше обновен кабинет по история с нови маси, столове и мултимедиен дисплей.