По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ ПАГ „Никола Йонков Вапцаров участва в обмяната на добри практики

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор.

Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.

Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ участва активно в обмяната на добри практики и осъществени мобилности.