Професионална агротехническа гимназия

Н. Й. Вапцаров”

Б. Слатина

ИЗ ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

На 23-ти май 1923 година министър-председателят на България Александър Стамболийски открива в Бяла Слатина първото Окръжно механотехническо училище с курсове за огняри, машинисти на парни машини, на двигатели с вътрешно горене и на селскостопански машини. Учебните занятия започват с 30 ученици и трима учители-основатели: Георги Петков, Асен Гюверджелиев и Симеон Симеонов. Първият директор на училището е бил софиянецът инженер Райчо Василев.

Първите ученици в него са от тогавашните Белослатинска, Оряховска и Фердинандска (дн. гр. Монтана) околия.

В началото училището няма собствена сграда и учебните занятия се водят в частни помещения и работилници. През 1928 г. са построени собствени работилници. През 1937 г. учениците от „Държавно практическо механотехническо училище за земеделска техника“ се преместват в собствена сграда за теоретични занимания. Обособяват се работилници за практическо обучение на учениците..

През 1940 г. училището става „Държавно средно училище за земеделска техника“, пет години по-късно новата власт го преименува на „Държавно машинно и за земеделска техника училище“.

През 1948 г. следва ново преименуване: „Народна механоелектротехническа гимназия“ с петгодишен срок на обучение.

1950 г. – „Техникум по механоелектротехника“

1955 г. – профилът на училището се променя и става вече „Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство“

През 1962 г. „Техникум по механизация на селското стопанство“ получава още една нова сграда, няколко години по-късно и две ученически общежития

През 1953г. с Указ на Държавния съвет „Техникумът по механизация и електрификация на селското стопанство“ приема за свой патрон името на Никола Вапцаров.

През 2003 година е преименувано на „Професионална агротехническа гимназия“.

Днес Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина разполага с модерна база за теоретично и практическо обучение – 3 компютърни зали, мултимедийни кабинети по общообразователна подготовка, кабинети по трактори и автомобили и селскостопански машини, учебни работилници и лаборатории, фитнес зала, учебна техника за обучение на водачи категория B, Твк, Твк-З, Ткт. За обучението на възпитаниците се грижат 30 висококвалифицирани учители.

ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ обучава ученици по специалностите: „Механизация на селското стопанство”, „Ветеринарен техник“, „Пчеларство и бубарство“, „Агроекология”, „Икономика и мениджмънт”, „Икономика, „Електрообзавеждане на транспортна техника”, „Техник на компютърни системи”. Нова специалност от 2017-2018 учебна година е специалността „Машини с цифрово-програмно управление“, която е по новата, дуална, система на обучение.

Трудно е да се представи накратко историята на едно училище на достолепните 95 години. Тези 95 години са повод за гордост и радост, показват създаденото и опита на многото хора, работили в Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“. Образованието днес се опира на традициите, но в него вече се прилагат съвременните технологии и интерактивни методи. По извървения път досега ПАГ „Н. Й. Вапцаров” е събрала опит, зрелост и спомени, които са изградили стабилен мост във времето. По този мост са преминали хиляди ученици. В ПАГ „Н. Й. Вапцаров” учениците придобиват диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. За изминалите 95 години сме доказали, че сме училище което винаги се стреми да е в крак с времето. Ние научихме нашите ученици, че знанието е привилегия, защото знаещият човек е по – умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

ПАГ „Н. Й. Вапцаров” се гордее със своите възпитаници, които с постиженията си, укрепват и задълбочават авторитета на гимназията. Училището работи по няколко проекта:

Проект „Ученически практики“, който дава възможност учениците да работят в реална работна среда и да получат допълнителни професионални умения.

Проект по Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж”„Обучение за успех“, където работят 10 клуба по Дейност 4: Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици и Дейност 6: Подкрепа на ученици от етническите малцинства за успешно завършване на средно образование

Проект „Твоят час“. В него са включени дейности в клубове и секции по интереси и за допълнителна работа по български език и математика за ученици с обучителни трудности.

От 20-ти април 2017 г. започна работа по проект за саниране и обновяване на материалната база в училището, който ще продължи до 20-ти април 2018 г. Интериорът на сградата за теоретична подготовка и работилниците ще придобият съвсем нов вид, който ще бъде в унисон с новите изисквания на съвременното обучение.

Колективът на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ е уверен, че бъдещето ще донесе успех на училището и неговите ученици. Убедени сме, че ще вървим напред и в бъдеще!