Професионална агротехническа гимназия

Н. Й. Вапцаров”

Б. Слатина

ИЗ ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

На 23-ти май 1923 година министър-председателят на България Александър Стамболийски открива в Бяла Слатина първото Окръжно механотехническо училище с курсове за огняри, машинисти на парни машини, на двигатели с вътрешно горене и на селскостопански машини. Учебните занятия започват с 30 ученици и трима учители-основатели: Георги Петков, Асен Гюверджелиев и Симеон Симеонов. Първият директор на училището е бил софиянецът инженер Райчо Василев.

Първите ученици в него са от тогавашните Белослатинска, Оряховска и Фердинандска (дн. гр. Монтана) околия.

В началото училището няма собствена сграда и учебните занятия се водят в частни помещения и работилници. През 1928 г. са построени собствени работилници. През 1937 г. учениците от „Държавно практическо механотехническо училище за земеделска техника“ се преместват в собствена сграда за теоретични занимания. Обособяват се работилници за практическо обучение на учениците..

През 1940 г. училището става „Държавно средно училище за земеделска техника“, пет години по-късно новата власт го преименува на „Държавно машинно и за земеделска техника училище“.

През 1948 г. следва ново преименуване: „Народна механоелектротехническа гимназия“ с петгодишен срок на обучение.

1950 г. – „Техникум по механоелектротехника“

1955 г. – профилът на училището се променя и става вече „Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство“

През 1962 г. „Техникум по механизация на селското стопанство“ получава още една нова сграда, няколко години по-късно и две ученически общежития

През 1953г. с Указ на Държавния съвет „Техникумът по механизация и електрификация на селското стопанство“ приема за свой патрон името на Никола Вапцаров.

През 2003 година е преименувано на „Професионална агротехническа гимназия“.

Днес Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина разполага с модерна база за теоретично и практическо обучение – 3 компютърни зали, мултимедийни кабинети по общообразователна подготовка, кабинети по трактори и автомобили и селскостопански машини, учебни работилници и лаборатории, фитнес зала, учебна техника за обучение на водачи категория B, Твк, Твк-З, Ткт. За обучението на възпитаниците се грижат 30 висококвалифицирани учители.

ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ обучава ученици по специалностите: „Механизация на селското стопанство”, „Икономика и мениджмънт”,  „Компютърна техника и технологии”, „Икономическа информатика“. „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Експлоатация на автомобилния транспорт“, „Машини и системи с цифрово-програмно управление“. 

Трудно е да се представи накратко историята на едно училище на достолепните 100 години. Тези 100 години са повод за гордост и радост, показват създаденото и опита на многото хора, работили в Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“. Образованието днес се опира на традициите, но в него вече се прилагат съвременните технологии и интерактивни методи. По извървения път досега ПАГ „Н. Й. Вапцаров” е събрала опит, зрелост и спомени, които са изградили стабилен мост във времето. По този мост са преминали хиляди ученици. В ПАГ „Н. Й. Вапцаров” учениците придобиват диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. За изминалите 100 години сме доказали, че сме училище което винаги се стреми да е в крак с времето. Ние научихме нашите ученици, че знанието е привилегия, защото знаещият човек е по – умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

ПАГ „Н. Й. Вапцаров” се гордее със своите възпитаници, които с постиженията си, укрепват и задълбочават авторитета на гимназията. Училището работи по няколко проекта и Национални програми:

Проект „Ученически практики – 2“, който дава възможност учениците да работят в реална работна среда и да получат допълнителни професионални умения.

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Иновации в действие“

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

НП „Oтново заедно“

От 2017 г. училището е санирано и извършен цялостен ремонт, обновена е материално-техническата база в корпус теория и корпус практика.

От 2020 г. в училището функционира високотехнологичен СТЕМ център.

Колективът на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ е уверен, че бъдещето ще донесе успех на училището и неговите ученици.