В А Ж Н О за XII клас! ! !

 

  1. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – от 05.03.2018 г. до 16.03.2018 г.
  2. ДЗИ за XII клас – майска сесия:
  • Български език и литература – 21.05.2018 г.
  • II ДЗИ по избор – 23.05.2018 г.
  1. Подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация – от 23.04.2018 г. до 09.05.2018 г.
  2. ДКИ за XII клас – юнска сесия:

4.1. За II и III степен на професионална квалификация:

– теория на професията и специалността – 06.06.2018 г.

4.2. За II степен на професионална квалификация:

практика на професията и специалността – 04.06.2018 г.

4.3. За III степен на професионална квалификация:

практика на професията и специалността – 01.06.2018 г.