Ден на толерантността

Днес е денят на толерантността. С учениците от осмите класове, проведохме инициатива под наслов: „Толерантността – един различен прочит…“ Толерантността започва от нас самите – да се огледаме, да признаем достойнствата и недостатъците си, да признаем грешките си, да се приемем, станем по- добрата версия на „АЗ“.

Толерантността започва от нас самите.