Ден на отворените врати

На 19.11.2018 г. в учебната практика на ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ се проведе ден на отворените врати. На посещение бяха ученици от седми клас на ОУ „Св.Климент Охридски“ – Бяла Слатина. Посетиха часовете по Селскостопански машини и Трактори и автомобили на практиката бяха ученици от 11 клас.

Присъстваха група от 10 ученика. Те демонстрираха на седмокласниците  умения по:

  • Разглобяване на двигател на ВАЗ;
  • Проверяване на запалителни свещи на стенд;
  • Проверяване на горивонагнетателна помпа на стенд;
  • Проверяване на дюзи на стенд.

Работата със стендовете се извърши от учениците от 11 клас, а със стенда за горивонагнетателната помпа от ученик от 12 клас.

На седмокласниците им бяха показани обновените кабинети по ССМ, ТА и Ремонтно дело. Направена бе демонстрация на новозакупените трактор „ Хатат“ и учебен автомобил „ Дачия“.