Ден на отворените врати

ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ – Бяла Слатина се включи в инициативата „Ден на отворени врати“. На 29.10.2019 г. учебните кабинети и работилници бяха посетени от ученици от от ОУ „ Св. Кл. Охридски“ – Бяла Слатина, ОУ „Хр. Ботев“ – Търнава и ОУ „Г. С. Раковски“ – Търнак.